disclaimer 

Disclaimer 2011: Alle door CreativeFlavours ontwikkelde producten en/of diensten vallen onder het auteursrecht van CreativeFlavours.De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan. CreativeFlavours staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, nog voor tijdige ontvangst daarvan.